A A A

 

Община Бургас-Водещ партньор

гр. Бургас 8000, ул. „Александровска“ №26
Юлия Димитрова - ръководител проект
056/907 229
yu.dimitrova@burgas.bg

Камер Шейхулов - координатор
0889 740 166 и 056/907 259
k.ahmedov@burgas.bg

"Технически университет-София-Технологии" ЕООД-Партньор

гр. София 1000, бул."Климент Охридски" №8, бл. 1, ет. 3
Проф. Никола Калоянов
0882 270 566
ngk@tu-sofia.bg

Норск Енерджи-Партньор от Кралство Норвегия

Сергей Фашевски
+47 22 06 18 41
sergei.faschevsky@energi.no

Изпратете ни съобщение

Свържете се с нас