Сключен договор за СМР в ОУ „Христо Ботев“, кв. Ветрен
22.02.2017
Доставка на нов водогреен котел в училището в кв. Ветрен
21.03.2017
Покажи всички

Монтаж на нови алуминиеви радиатори

A A A

До момента е извършена подготовка и направа на бетонова подложка, на която ще бъде монтиран  котела-стоманен, водогреен, отоплителен, за изгаряне на биомаса, с номинална мощност 100kW.

В новата сграда на училището се изгражда захранване на алуминиеви радиатори  посредством хоризонтална и вертикална тръбна разводка, от галванизирани стоманени тръби на прес-фитинг. За икономия на енергия са предвидени термостатични вентили с термоглава, за всеки радиатор. На всички вертикални щрангове и критични точки са предвидени автоматични обезвъздушители.

В старата сграда в класните стаи са монтирани алуминиеви радиатори  без хоризонтална и вертикална тръбна разводка, от галванизирани стоманени тръби на прес-фитинг.