Медиен интерес към проекта
22.06.2016
Модернизирането на Районната отоплителната централа в „Меден рудник“ е на финалната права
08.09.2016
Покажи всички

Подписване на допълнително споразумение

A A A

На 23.06.2016 Министерство на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, представлявано от Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката и ръководител на Програмния оператор и Община Бургас, представлявана от г-жа Йорданка Ананиева, зам.-кмет „Култура и образование“, подписаха Допълнително споразумение № 1 към Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG04-02-03-022-007 от 18.08.2015 г.

С подписването на допълнителното споразумение срокът за изпълнение на проекта се удължава и става 20  месеца, с дата на приключване 18 април 2017 г. Удължаването на срока за изпълнение ще доведе до пълното и качествено изпълнение на предвидените в проекта дейности.