Представяне на проекта по време на национална конференция „По пътя към почти нулевоенергийните сгради: предизвикателства и възможности“

Приз за проект с най-голямо усвояване на ВЕИ
01.12.2017
Покажи всички

Представяне на проекта по време на национална конференция „По пътя към почти нулевоенергийните сгради: предизвикателства и възможности“

A A A

От 20 до 21 юни 2018 година, в град Бургас, беше проведена национална конференция под надслов „По пътя към почти нулевоенергийните сгради: предизвикателства и възможности“. Събитието бе от официалната програма на българското председателство на ЕС. Организатори на събитието бяха Министерство на енергетиката с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ЕИП), Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Община Бургас и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.

По време конференцията бяха представени успешни практики по ФМ на ЕИП в общините Бургас и София, като бяха представени и постигнатите резултати при изпълнение на двата етапа на проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник“.

В рамките на конференцията беше подписано от Заместник министър на енергетиката, г-н Жечо Станков, Програмно споразумение по финансовия механизъм  на ЕИП за изпълнение на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“. С предоставените средства от тази програма ще бъдат финансирани дейности, свързани с енергийната ефективност, оползотворяване на потенциала на възобновяемата енергия с особено внимание към хидроенергията и геотермалната енергия.

Повече информация за Националната конференция може да се получи на: www.nationalnzebconference.com

Презентации от Националната конференция са достъпни на интернет страницата на Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия