Сключен договор за СМР в ОУ „Христо Ботев“, кв. Ветрен

Одобрени са нови дейности по проекта
03.01.2017
Монтаж на нови алуминиеви радиатори
14.03.2017
Покажи всички

Сключен договор за СМР в ОУ „Христо Ботев“, кв. Ветрен

A A A

Днес бе сключен договора за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Христо Ботев“, гр. Бургас, кв. Ветрен, УПИ І, кв.42“, съгласно одобрени проектно предложение по процедура BG04-02-03-01 с регистрационен номер BG04-02-03-1-18 и подписано допълнително споразумение №2/16.12.2016г. между Община Бургас и Министерство на енергетиката за допълнителни дейности в рамките на проекта.

Дейността включва изграждане на отоплителна инсталация в сградата, като в новопроектираното котелно, което ще топлоснабдява двете сгради на ОУ „Христо Ботев“, ще бъде инсталиран нов, напълно автоматизиран водогреен котел за изгаряне на биомаса – дървесни пелети. Котелът ще осигурява топлоносител, омекотена вода, с параметри 80/60°С, за вътрешната отоплителна инсталация през зимния, отоплителен сезон. В рамките на проекта ще бъдат подменени и отоплителните тела в двете сгради.

Изпълнението на дейностите трябва да приключи в срока на проекта-30.04.2017г.