Сключване на договор за строително ремонтни дейности
25.03.2016
Открита е строителната площадка на обекта
27.04.2016
Покажи всички

Временна информационна табела на обекта

A A A

В изпълнение на мерките за публичност и визуализация, съгласно ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., Община Бургас постави временна информационна табела на Районна отоплителна централа.

Във връзка с изпълнение на заложените в проекта дейности и с цел популяризиране на ползите от проекта, в рамките на договора за изработка на информационни материали е изготвена и информационна листовка, която съдържа основната информация за проекта: цели, дейности, очаквани резултати, продължителност и бюджет.

Информационна листовка